Oferta

Dlaczego warto korzystać z usług naszej firmy? 

Mamy świadomość, jako firma doradcza i szkoleniowa, roli jaką odgrywamy dla organizacji korzystających z naszych usług, dlatego też najistotniejszym celem jest wartość użytkowa realizowanych przez nas szkoleń i usług doradczych.

Staramy się aby przygotowane przez naszych trenerów szkolenia były efektywną i rzeczową odpowiedzią na problemy pojawiające się w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw na dynamicznie zmieniającym się rynku. Mając powyższe na uwadze każdorazowo staramy się uwzględniać wymagania klienta w przygotowaniu bloków tematycznych szkoleń. Jesteśmy również otwarci na sugestie i propozycje uczestników podczas realizowanych szkoleń i warsztatów.

Celem naszej działalności jest opracowywanie i zastosowanie profesjonalnych rozwiązań podczas szkoleń z zakresu systemów zarządzania w taki sposób, aby firma która korzysta z naszych usług odczuła szereg pozytywnych zmian. Podstawowymi korzyściami mogą być: wzrost konkurencyjności dzięki lepszej identyfikacji potrzeb klientów, usprawnienie zarządzania organizacją, wzrost prestiżu firmy, uzyskanie wygodnego narzędzia nadzoru nad procesami produkcyjnymi i usługowymi a tym samym zapewnienie ich najwyższej jakości.

Dolnośląskie Biuro Jakości prowadzi projekty szkoleniowe i posiada trenerów na terenie całego kraju. Wszyscy nasi trenerzy kierują się mottem:
 

"Każdy klient jest wyjątkowy a każdy projekt nietypowy"

Nasze szkolenia zapewniają rozwój osobisty i zawodowy dzięki indywidualnemu podejściu do każdego z naszych klientów.

Konsultanci i trenerzy Dolnośląskiego Biura Jakości to eksperci, którzy zdobyli wiedzę i doświadczenie prowadząc projekty dla wielu organizacji z różnych branż, posiadają najwyższe kwalifikacje w dziedzinie Systemów Zarządzania  potwierdzone następującymi certyfikatami:
- TÜV NORD Akademie potwierdzone certyfikatem kompetencji-TÜV CERT - Technischen Überwachungs-Verein
- TÜV Akademia Polska / TÜV Rheinland Berlin Brandenburgien
- Politechnika Wrocławska / Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
- Societe Geneale de Survilence (SGS)
- Lloyd`s Register Quality Assurance
- DEKRA Intertek Cerification
- Umbrella – Stowarzyszenie Konsultantów,
- Exel Partnership w Wielkiej Brytanii itd.

Naszymi Klientami są organizacje typu: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, zrzeszenia i stowarzyszenia, urzędy centralne, zakłady opieki zdrowotnej, towarzystwa ubezpieczeniowe i banki.

Zakres usług naszej firmy

Dolnośląskie Biuro Jakości prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w zakresie: 

 1. Projektowania, wdrażania i doskonalenia następujących systemów:
 • zarządzanie jakością ISO 9001,
 • zarządzanie środowiskowe ISO 14001,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 18001 (OHSAS),
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO 27001, ISO 17799, BS 7799,
 • zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym ISO/TS 16949, QS 9000, VDA 6.1,
 • zarządzania jakością w przemyśle lotniczym EN/AS 9100 i 9120,
 • zarządzanie bezpieczeństwem żywności ISO 22000, IFS, BRC, HACCP,
 • system odpowiedzialności społecznej SA 8000.
 1. Szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych.
 2. Auditów wewnętrznych i przedcertyfikacyjnych.
 3. Outsourcingu w zakresie systemów zarządzania ( dzięki tej usłudze klienci nie muszą martwić się o swój system, gdyż konsultant z naszej firmy pomaga w utrzymaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania).
 4. Doskonalenia systemów zarządzania po certyfikacji.